משקי שאן 'אחות' לאחזקות שאן נוסד כאגודה שיתופית בשנת 1946 וחברים בו 17 קיבוצים מעמק בית שאן והגלבוע.
משקי שאן הנה ארגון קואופרטיבי פיננסי אזורי, לתועלת הבעלים ולהשאת ריווחיהם.
הארגון עוסק בסחר, רכש וגביה עבור המשקים ומספק להם שירותים פיננסיים ושירותי ניהול מקצועיים. הארגון משמש כמרכז פעילות פיננסית של הקיבוצים, וכן כל הפעילות הפיננסית של תאגידי קבוצת שאן מתבצעת בו.

לשם כך מקיים הארגון מערכת קשרים עם הבנקים הראשיים במדינה ובשיתוף עימם מסייע לקיבוצים ולגופים אחרים בעמק בית שאן במינוף פעילויות כלכליות וחברתיות שונות.
בתקופה האחרונה צועדת משקי שאן צעד קדימה ומרחיבה את פעילותה לפעילות 'עם הפנים לתושב'- פעילות שמטרתה להוזיל עלויות רכש לתושבי האיזור. למשל, קבוצת רכישה בתחום הדלקים, שירותי אחזקה בבית בעזרת תאגיד "כלים שלובים שאן", רכש של מוצרי צריכה בעזרת מועדון הלקוחות של משקארד ואף הלוואות לכל מטרה בשיתוף עם "משקי פיננסים".

יעדי משקי שאן
לספק בטחון כלכלי
לבעלים
לייצר יתרון לגודל
בתחומי קניות ורכש
לייצג את המשקים
בתאגידים משותפים
ומול מוסדות המדינה
להשיא רווחים
ללוות ולספק סיוע פיננסי
לתאגידי הבעלים
ולמיזמים אזוריים
משותפים
לרכז ולהפיץ מידע
לבעלים

    אשמח שתחזרו אליי