אחזקות שאן, חברת בת של קבוצת שאן, 'אחות' למשקי שאן- הנה חברה שייעודה ייזום, פיתוח וניהול שיתופי פעולה, קיימים, חדשים וחדשניים, תוך שימוש במשאבים אזוריים, לצמיחה ורווחת הבעלים.
פעילותה כוללת את תאגידי עוף טוב, הדקלאים, תמר טוב, בוסתן שאן, שמן שאן, צמח תערובות, פיתוח שאן ו- Innovalley ועוד.

אחזקות שאן אחראית לצד הפיננסי בתאגידים הפנימיים, שותפה פעילה בבדיקה והקמת פעילויות חדשות ומייצגת את הקבוצה בתאגידים הפנימיים ואת
הבעלים בתאגידים החיצוניים.

בעבודה אסטרטגית שבחנה את מכלול קבוצת שאן הוגדרו מטרותיה של אחזקות שאן:

ייזום וניהול שיתופי
פעולה: איגום
משאבי הקיבוצים
לפעילות המשותפת
פיתוח עסקי בשיתוף
הקיבוצים. גיוון
מאפייני העיסוק
באזור לצד עידוד
חדשנות ויזמות
ייצוג האזור מול גורמים
ציבוריים ומדינה. ניהול
האינטרסים המשותפים
של האזור אל מול גורמי
חוץ ברמה ארצית
שימור ושיתוף של
ידע אזורי
פיתוח והשבחת שרשרת
הערך של הפעילות
החקלאית באזור
ניצול הכח האזורי
לשימור ופיתוח
החקלאות

    אשמח שתחזרו אליי