קבוצת שאן הנה ארגון איזורי, כלכלי, התומך בשגשוג בעליו, למען קיום הציונות והחקלאות בעמק בית שאן. הארגון שבבעלות קיבוצי עמק בית שאן חרט על דגלו ערכים של שיתוף פעולה, יוזמה וחדשנות, הוגנות, אחריות ומקצוענות. עם ערכים אלו פועל הארגון לביסוס, ייצוב ושיפור מתמיד של ענפי החקלאות בעמק, של צרכי המשק ושל חברי הקהילה בכל יישוב. בכל עת חותר הארגון לחדשנות חשיבתית במגוון תחומים, שמירה על רלוונטיות עבור הבעלים, המשקים, והעסקים, תוך שיתוף הפעולה עם מנכ"לי התאגידים, שימור רוח הצוות ושיתוף הפעולה בין הקבוצה והמשקים.

זאת כדי לייצר כדאיות עסקית לאורך כל שרשרת הערך והשתלבות בפעילות אינטגרטיבית מהחקלאי ועד הצרכן. כל החברות ביחד מעסיקות כ- 2000 עובדים.
לשם כך פועלים בקבוצה שני תאגידים עיקריים – אחזקות שאן ומשקי שאן.

מבנה ארגוני

    אשמח שתחזרו אליי