פורום מנהיגות כלכלית יוצא לדרך

פורום מנהיגות כלכלית אזורית יוצא לדרך-

שיתוף פעולה  בין קבוצת שאן, מועצה אזורית עמק המעיינות, מעברים מעיינות כנרת ואינוואלי.

סדרת מפגשי תוכן במגוון תכנים מקצועיים, לימוד עמיתים במרחב, יצירת קשרים, העשרה מקצועית.

מיועד למרכזי משק, יו"רים כלכליים ויו"רים אגודות חקלאיות.

פרטים נוספים בקרוב..