הוא התחיל: קורס עתודה ניהולית

בהתרגשות גדולה פתחנו אתמול את קורס העתודה למנהלים עסקיים יחד עם מועצה אזורית עמק המעיינות, Innovalley, מעברים מעיינות כנרת והתנועה הקיבוצית.

הקורס החדש מהווה נדבך משמעותי בהתמודדות עם אחד האתגרים המרכזיים של השוק האזורי – פיתוח עתודה ניהולית איכותית שתוביל לצמיחה ופיתוח של היישובים ושל האזור כולו.

הקורס יקנה ידע, כלים וראייה רחבה הנדרשים לניהול עסקים במרחב הכפרי תוך שילוב תפיסה קהילתית, חדשנות ואסטרטגיה ארוכת טווח.

אנו מאחלים ל-18 המשתתפות והמשתתפים הצלחה גדולה, ומייחלים שירכשו בקורס, לצד כלים מקצועיים, גם כלים ערכיים בניהול וחשיבה לעתיד בר-קיימא.